DALMATINSKI SUHOZID

antonela Objavljeno Petak, 14 Listopad 2016. Sekcija blog

Tehnika gradnje „u suho“

Ova posebna tehnika gradnje “u suho“ predstavlja najstariju tehniku gradnje kamenom, koja je poznata od prapovijesti do današnjih vremena. Tehnika gradnje kamenom u suho bez veziva uvrštena je 2013. godine na listu nematerijalnih kulturnih dobara RH.   Suhozidna tehnika gradnje temelj je dalmatinskih poljskih kućica, pojata (staja), torova, podzidova kojim su se odjeljivala polja i doci.  Suhozidne ograde u poljima predstavljale su granice posjeda, bile prepreke životinjama da ne odlutaju, ali su služile i kao zaštita vrta od divljih životinja i drugih uljeza.   Suhozidna tehnika je tehnika polaganja kamena bez veziva; međutim u povijesti se u ovisnosti o namjeni građevine ponekad ipak koristilo vezivo (osnovno je vapneni mort), bilo samo u fugama ili u unutrašnjosti samog zida.

 

„Suhozidi imaju dva lica – dvostruke vanjske i unutrašnje glave. Sve šupljine između unutrašnjih glava moraju biti pažljivo i potpuno ispunjene sitnim kamenom i sve je dobro upasirano da se ne mogu dogoditi nikakava pomjeranja. Kameni zid neće nikada pasti zbog vanjskih glava, već samo zbog deformacije kod unutrašnjih glava“ (cit; Mediteranska kamena kuća, tehnike gradnje i obnove 2006“, http://www.dragodid.org/materijali/Mediteranska_kamena_kuca_2006.pdf).

Kamen za gradnju suhozida

Kamen za gradnju suhozida bi se obično vadio u blizini sela, koji nije svugdje bio iste kvalitete. Kamen vapnenac je bio glavni materijal; za zidanje manjih građevina na selu nije se koristio obrađeni kamen, već se zidalo kamenom izvađenim pri čišćenju terena na kojem se planira graditi. „Posebno je povoljno bilo kamenje s dva paralelna lica, te duguljasti komadi koji su se mogli dobro usidriti u dubinu zida. Kod većih stijenu koje se nisu mogle razbiti mašklinom, stijena je cijepana dlijetom i željeznim ili drvenim klinovima (drveni klinovi se izrađuju od česmine)“. IZVOR: http://gf.sve-mo.ba/e-zbornik/e_zbornik_10_08.pdf

Koliko bi sada koštala izgradnja jednog suhozida?

Za jedan kažun (okruglo poljsko sklonište, građeno u tehnici suhozida,) unutarnjeg promjera od 3 m, debljine zidova 80 cm - jedan zidar i dva pomoćnika grade 15-20 dana. Danas bi to s materijalom i radom koštalo od 60.000 – 70.000 Kuna Cijena suhozida danas skupa s materijalom kreće se od 700-900 Kuna po kubiku, a vrijeme potrebno za to napraviti je otprilike 4 sata rada zidara i jednog pomoćnika. (Iz intervjua Branka Orbanića, za udrugu Dragodid).

Komentirajte

Ostavili ste komentar kao gost.