NATJEČAJI U NAJAVI ZA NEPOLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI NA RURALNIM PODRUČJIMA

antonela Objavljeno Utorak, 21 Ožujak 2017. Sekcija blog

Za sva dodatna pitanja javite nam se na kontakt: E-mail: info@zobnica.hr, Mob: 099 219 0063, Tel: +385 21 781 122

Podmjera 6.4. – „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti” - osnovna logika je da se korisnici ove mjere uz poljoprivredu već bave nekom nepoljoprivrednom djelatnošću, pa ova mjera potiče razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti i dovođenje iste na „višu razinu“. Bitno je napomenuti da se očekuju izmjene ovog pravilnika. Izlazak natječaja najavljen je za listopad 2017.

Podmjera 6.2. – „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ - osnovna logika je da se uz bavljenje poljoprivredom, predmetna nepoljoprivredna djelatnost pokreće po prvi put, dakle korisnik se njome nije bavio prije. Izlazak natječaja najavljen je za lipanj 2017.

Sredstva potpore:

Do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova

Najniži iznos javne potpore po korisniku iznosi 3.500 €.

A najviši iznos javne potpore po korisniku iznosi 200.000 € u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja ud tri uzastopne fiskalne godine (fiskalna godina je obračunsko razdoblje od 12 uzastopnih mjeseci, a započinje 1. siječnja)

Sredstva potpore:

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 € u kunskoj protuvrijednosti.

 

 

 

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika te fizičke osobe koje su nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti. Korisnik mora biti upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 1 godinu prije podnošenja zahtjeva potporu.

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Korisnik mora biti upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 1 godinu prije podnošenja zahtjeva potporu.

Korisnik u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od min 2.000 €

 

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 €

Ulaganje se provodi u naseljima s najviše 5000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika

 

Ulaganje se provodi u ruralnom području u naseljima s najviše 5000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:  

  • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
  • tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
  • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
  • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU
  • prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu sa strateškim planom JLS

 

 

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje objekata i/ ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva),
  • tradicijske, umjetničke obrte, izradu suvenira (građenje i/ili opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost tradicijskih obrta, uključujući objekte u kojima se obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta),
  • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima),
  • preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda (građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda).
  • Prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu sa strateškim planom JLS

Komentirajte

Ostavili ste komentar kao gost.