Regija Splitska zagora

Destinacije Centralna Dalmacija

Bunar, Lećevica, Izvor: Vanja Pivčević
Glavne kulturne znamenitosti

U ovoj regiji vidljivi su brojni tragovi skromnog života iz prošlosti. Uz tanka malena polja razvila su se sela oko župskih crkava, kao u Muću Donjem (Mala Gospe) i Muću Gornjem (Sv. Petar).

U rimsko doba u klancu kod Sinodiuma (između drniške Promine i Muća) je bio vojnički logor Andetrium, o čemu svjedoče nadgrobni spomenici i ostaci arhitekture. Pod današnjom crkvom sv. Petra (1871) otkriveni su temelji starohrvatske crkve iz doba kneza Branimira.

U crkvi sv. Petra u Muću je pronađena predoltarska pregrada sa spomenom 888. Godine na kojoj se spominje ime kneza Branimira.

Spomenici kulture područja općine Primorski Dolac svrstavaju se u slijedeće cjeline:

Prapovijesni spomenici kulture - gradine, gomile, spilje

Srednjovjekovni spomenici kulture - ostaci crkava, groblja, stećci

Srednjovjekovne utvrde

Novovjekovne crkve i groblja

Čatrnje i bunari

Kula Znojilo je prethistorijska gradina i srednjovjekovna utvrda smještena na vrhu brda Grad na tromeđi Prgometa, Prapatnice i Primorskog Doca, južno od zaseoka Bikići u Prgometu.

Između svega navedenog potrebno je spomenuti još Crkvu Svetog Ante na brdu Glavica iz 18. stoljeća te Crkva Svetog Martina u Gornjem Docu iz 17. stoljeća

 

Bunari, Lećevica, Izvor: Vanja Pivčević
Cazin, Dolac, Izvor: Vanja Pivčević
Događanja i tradicija

KUD "Branimir 888" Muć osnovano je s ciljem očuvanja tradicije i običaja mućkog kraja, Dalmacije ali i cijele Hrvatske. Djeluje dugi niz godina, a 1998. godine dobiva ime po hrvatskom knezu Branimiru koji je upravo u Muću 888. godine podigao crkvu Sv. Marije.

KUD je organizator smotre folklora "Stara je škrinja otvorena" koju u suradnji s Hrvatskim saborom kulture organizira tijekom mjeseca lipnja.

Ponuda u regiji