Regija Lika i Pounje

Destinacije Sjeverna Dalmacija

Osnovne informacije

Regiju ličko-pounskog prostora obilježavaju polja i kotline okružene padinama Velebita s južne strane, ličko sredogorje sa zapadne i Plješevica s istočne strane. Granica prema Bosni i Hercegovini na sjeveroistoku prati uglavnom dolinu rijeke Une. Visine variraju od 500 i 800 m, do najviše 1200m. Ličko-pounski prostor zbog vrlo slabe naseljenosti nema intenzivno razvijenu poljoprivredu.

Gračac je najveća općina u Hrvatskoj, nalazi se u prostranoj udolini u južnoj Lici. Od Dalmacije je odijeljen visokim masivom Velebita.

Srb je naselje u planinskom dijelu Hrvatske smješteno u jugoistočnom dijelu Like. Nalazi se u dolini izvora rijeke Une na cesti koji spaja Donji Lapac i Knin, istočno od Gračaca.

 

Glavne prirodne znamenitosti
"Cerovačke pećine su najveći spiljski kompleks u Hrvatskoj."

Glavni tekućice na području ličko-pounskog prostora su Una, Otuča i Ričica. Izvor rijeke Zrmanje, rijeka Srebrenica i babića jezero također krase ovu regiju. Područje je pretežno pokriveno bukovom šumom i travnjacima. Dio ovog područja nalazi se pod zaštitom u okviru Parka prirode Velebit.

Posebno su atraktivne Cerovačke pećine na južnom dijelu Parka zaštičene kategorijom posebni geomorfološki rezervat. Kompleks se sastoji od tri špilje (Donja, Srednja i Gornja) s ukupno 4 km istraženih kanala, i ovo je ujedno jedan od najpoznatijih i najznačajnijih speleoloških objekata u Hrvatskoj. Za turistički posjet uređeno je prvih 700 m Donje i Gornje špilje.

U blizini mjesta Donja Suvaja nalazi se hidrološki spomenik prirode, Vrelo Une.

 

Zrmanja, Gračac
Zrmanja, Izvor: Sanda Marelja Muić
Glavne kulturne znamenitosti

Od kulturnih znamenitosti bitno je spomenuti ostatke starohrvatske kraljevske utvrde Zvonigrada nad gornjom Zrmanjom.

Starohrvatska gradina "Otuča" u Gračcu s novim spomenikom palim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Događanja i tradicija

Za područje ličkog-pounja karakteristična je lička narodna nošnja tkana od vune. Prepoznatljivi dio ličke nošnje predstavlja muška crvena kapa s čijeg oboda visi kita s dugačkim crnim nitima. Za žene je karakteristična vunena pregača te torba s vunenim kitama i izvezenim trakama.

Tipični proizvodi koji se i danas izrađuju su razni vuneni proizvodi (torbe, čarape, vuneni prekrivači), drveni pribor za kuhanje, keramičke posude i dr.

Od važnijih manifestacija koje se odvijaju na ovom području najznačajnija je "Jesen u Gračacu" koja okuplja i predstavlja lokalne tradicije, proizvode obrtničkih i poljoprivrednih proizvođača, te autohtonu gastronomsku ponudu.

Jedna od najposjećenijih kulturno-vjerskih manifestacija koje se održavaju u Srbu je crkvena slava Srba, Velika Gospoina, 28. kolovoza. Manifestacija okuplja velik broj ljudi, posebice mladih.

Narodna nošnja, Gračac
Gastronomija i vino

Gastronomske posebnosti ovog područja su razni sirevi s dodacima, ljekovito bilje, sušene gljive, gljive u octu, likeri, džemovi i dr.

Noviji suveniri koje su proizvele žene iz udruge Prospero su keramička ovčica i figura ličkog dida u narodnoj nošnji.

 

Dijete, Gračac

Ponuda u regiji