Regija otok Pag

Destinacije Sjeverna Dalmacija

Općenite informacije

Općine koje su smještene u ovoj regiji su: Pag, Kolan i Povljana.
Otok Pag je površinom 5. najveći otok u Jadranskom moru i ima visok koeficijent razvedenosti obale. Smješten je pod Velebitom, najdužom planinom u Hrvatskoj.
Ova regija spada u pretežno ruralne regije, kao i većina regija unutar Zadarske Županije.

Izvor: TZ Pag
Glavne prirodne znamenitosti
"Kolanjsko blato je močvarno stanište koje se ističe bogatstvom i raznolikošću ptičjeg svijeta.Radi svoje važnosti za očuvanje biološke raznolikosti zaštićeno je kao ornitološki rezervat."

Najviši vrh na otoku je sv. Vid (348 m) s kojega se vidi cijela Paška uvala. 

S vrha sv. Juraj, na brdu sjeverno od grada Paga pruža se pogled na cijeli podvelebitski kanal, Velebit i Paški zaljev.

Vrlo je atraktivan i vidikovac iznad grada Paga na zaravni Vidikovac sa koje se vidi cijela panorama grada. Cijeli otok Pag vrlo je atraktivan zbog prirodnih pješčanih, šljunčanih i kamenih plaža.

Na otoku Pagu, kategorijom posebni rezervat zaštićeni su Kolanjsko blato – blato Rogoza, te Veliko i Malo blato, dok je Dubrava-Hanzine zaštićena kao rezervat šumske vegetacije, također i kategorijom značajni krajobraz.

Zaštićena prirodna znamenitost Novalje je Paški trokut. To je megalitski otisak u obliku jednakokračnih trokuta za koji se pretpostavlja da je nastao prije 12 000 godina.

Pag, Izvor: Aldo Meštrović
Panorama, Izvor: TZ Pag
Glavne kulturne znamenitosti

Grad Pag obiluje kulturno-povijesnim spomenicima. Najznačajnije građevine su Zborna crkva Marijinog Uznesenja, Knežev dvor i kula Skrivanat.

Zborna crkva Marijinog Uznesenja - Grad Pag utemeljen je 18. svibnja 1443. godine, a prva građevina za koju je stavljen kamen temeljac je upravo ova crkva, na Trgu Petra Krešimira IV.

Knežev dvor je izgrađen u 15. Stoljeću, a danas je preuređeni spomenik kulture koji u svojem dvoetažnom izdanju ugošćava razne kulturne manifestacije, izložbe i sl.

Kula Skrivanat je jedina preostala od devet kula koje su, zajedno s bedemima, nekada okruživale grad. Sagrađena je u 15. Stoljeću i do danas je sačuvana u izvornom obliku.

Ostaci utvrde Fortica se nalaze na južnom dijelu otoka Paga. Naziv je dobila upravo po njenoj glavnoj namjeni, a  to je bila obrana Paga, koji se u 1. stoljeću nalazio na važnim pomorskim pravcima.

Osim navedenih građevina potrebno je spomenuti i samostan sv. Margarite te stari magazini soli. Kilometar udaljeno od gradske jezgre nalazi se arheološko područje Stari grad s crkvom sv. Marije i ostatcima akropole.

Grad Pag je već krajem 19. stoljeća imao jedan od prvih sunčanih satova u Europi. Oznaka 15 meridijana nalazi se oko pet kilometara od Paga na makadamskom putu u predjelu Sveta Marija Magdalena, a u liniji presjecanja nalazi se mramorni znamenik.

Utvrda Fortica na Pagu, Izvor: photonet
Događanja i tradicija
"Paška nošnja jedna je od najatraktivnijih tradicijskih vrijednosti hrvatskog priobalja."

Paška nošnja jedna je od najatraktivnijih tradicijskih vrijednosti hrvatskog priobalja. Osobita je po takozvanom paškom tegu - vrsta rada prilikom kojega se čipka na košuljama i pokrivalima za glavu izrađiva na podlozi (nitima). Talijanski teg označava čipku koja se izrađiva bez podloge i ona je također sastavni dio nošnje, a zaštitio ih je UNESCO.

Folklor Paga osim posebne nošnje krasi i tradicionalni ples – Paški tanac koji se izvodi uz pratnju instrumenata "mišnice" (instrument izrađen od ovčje ili kozje kože sa cjevčicom za upuhivanje zraka i glazbenim instrumentom „dvojnicom“).

Paška Robinja je pučka drama koja se održala uglavnom usmenom predajom a tradicionalno se izvodi tijekom karnevala, paškog ljeta i Etno večeri.

Paška nošnja, Izvor: TZ Pag

Paška čipka se počela raditi još potkraj 15. st prvenstveno za potrebe crkvenog liturgijskog ruha, a kasnije koludrice samostana sv. Margarite u Pagu organizirano podučavaju žene i djevojke šivanju čipke. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je pašku čipku uvrstilo u registar kulturnih dobara dok se u samostanu sv. Margarite čuvaju primjerci čipke stari preko 150 godina.

Paška janjetina specifičnog je okusa zbog prostora u kojem autohtona ovca živi i u kojem se hrani. To je krš, goli kamenjar na kojem rastu razna ljekovita bilja.

Pag je poznat i po proizvodnji soli koja se dobiva prirodnim putem – isušivanjem mora iz bazena soli pomoću sunca.

"Paška čipka najljepši je i najoriginalniji suvenir otoka Paga. Čipkarice s otoka Paga tijekom ljetnih mjeseci šiju čipku pred vratima svoje kuće koju možete kupiti kao suvenir. uz čipku, drugo bijelo zlato grada Paga s tisutljećnom organiziranom proizvodnjom je paška sol."
Paška nošnja, Izvor: TZ Pag
Paška čipka, Izvor: TZ Pag
Gastronomija i vino
Paški sir je najpoznatiji gastronomski brend otoka Paga

Paški sir je najpoznatiji gastronomski brend otoka Paga. Izrađuje se isključivo iz mlijeka autohtone paške ovce Ovaj proizvod nositelj je licence „Izvorno Hrvatsko" te predstavlja Pag i Hrvatsku na svim sajmovima Europske unije.

Margarite u Pagu stoljećima proizvode baškotin, i to je zasigurno najstarija slastica – vrsta tvrdog slatkog prepečenca spravljenog po posebnoj samostanskoj recepturi.

Benediktinke njeguju proizvodnju baškotina više od 300 godina. Danas paški baškotin nosi oznaku „Izvorno Hrvatsko" i „Hrvatski otočni proizvod". 

Među vinima koja se proizvode na otoku Pagu, ističe se autohtona bijela sorta Gegić te Žutica dobivena od nekoliko sorti vina pri čemu je osnova sorta Gegić.

Paški sir, Izvor: TZ Pag
Paški sir je najpoznatiji gastronomski brend otoka Paga

Ponuda u regiji