adresa

Čogelje 55 D
,
Lozovac, 22221 Lozovac

Oblik

Ruralna kuća za odmor

Kategorija

Kapacitet / Br. ležaja

10

Osnovne karakteristike objekta

Sadržaji u blizini

adresa

Lovorno 11
,
Pridvorje, 20217 Pridvorje

Oblik

Ruralna kuća za odmor

Kategorija

Kapacitet / Br. ležaja

10

Prosječna cijena po osobi u €

50

Osnovne karakteristike objekta

Sadržaji u blizini

1

adresa

Luka BB
,
Trpanj, 20240 Trpanj

Oblik

Ruralna kuća za odmor

Kategorija

Kapacitet / Br. ležaja

8

Osnovne karakteristike objekta

Sadržaji u blizini

1

adresa

Zagrebačka 31
,
Vrgorac, 21276 Vrgorac

Oblik

Ruralna kuća za odmor

Kategorija

Kapacitet / Br. ležaja

20

Osnovne karakteristike objekta

Sadržaji u blizini

1