Uvjeti

Uvjeti korištenja

 Opći uvjeti korištenja

 

Domene www.ethnodalmatia.com i www.ethnocroatia.com (u daljnjem tekstu Portal) vlasništvo su tvrtke Zobnica d.o.o. i pristupom internet stranicama pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internet stranica i njihove pravne učinke. Zobnica d.o.o. može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja svojih internet stranica bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internet stranici. Ukoliko ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa internet stranicama Zobnica d.o.o.

Portal ni tvrtka Zobnica d.o.o. nije turistička agencija koja iznajmljuje smještajne objekte u ime i za račun iznajmljivača, već koristi kao on-line katalog smještajnih kapaciteta i ostalih uslužnih djelatnosti na području države Republike Hrvatske, što podrazumijeva da portal Ethno Dalmatia služi za promociju i oglašavanje smještajnih i ostalih usluga direktno ili indirektno vezanih uz turizam na ruralnim područjima ili etho/ruralnog karaktera.

 

Ograničenje na osobno, nekomercijalno korištenje

 

Ovaj Portal namijenjen je korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovom Portalu bez izričite suglasnosti njezinih vlasnika ili oglašivača. Materijali na ovom Portalu zaštićen je autorskim pravima i svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg materijala na ovom Portalu može predstavljati povredu odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03 i 79/07) i drugih propisa u Republici Hrvatskoj. 
U slučaju povrede bilo kojih od navedenih Uvjeta, Vaše ovlaštenje za uporabu ovog Portala  automatski prestaje te sve eventualno učitane ili tiskane materijale dužni ste odmah uništiti.

 

Vlasništva, prava i odgovornosti

 

Sadržaji na ovom Portalu vlasništvo su tvrtke Zobnica d.o.o. (Vlasnika Portala). Sadržaji koji nisu u vlasništvu Vlasnika Portala, koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika te će na zahtjev autora/vlasnika bit povučeni sa stranica. Zobnica d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na   Portalu u  bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. Zobnica d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja internet stranica Portala.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Zobnica d.o.o. ili je ustupljeno Zobnica d.o.o.,  a u vlasništvu je trećih osoba. Ova domena sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo Zobnica d.o.o. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez odobrenja Zobnica d.o.o. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

 

Ograničenje od odgovornosti

 

Stranica www.ethnodalmatia.com i www.ethnocroatia.com.  prenosi isključivo podatke dobivene od strane oglašivača te Vlasnik Portala ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o privatnom smještaju, apartmani i/ili sobe, usluzi, ne odgovaraju stvarnoj situaciji. Na portalu se oglašava isključivo ponuda privatnih oglašivača i uslužnih djelatnosti s područja Republike Hrvatske.

Vlasnik Portala se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domena www.ethnodalmatia.com i www.ethnocroatia.com, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Portala www.ethnodalmatia.com i www.ethnocroatia.com.

Portal  omogućuje oglašivačima da oglase informacije o svojoj ponudi. Svako eventualno ugovaranje između oglašivača i posjetitelja stranice obavlja se direktno, tako da Zobnica d.o.o. ne snosi odgovornost za njihove međusobne ugovore, niti sadržaje.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja Portala, mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji eventualno nastanu kao rezultat korištenja Portala ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Promjene ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Portala i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

 

Uvjeti oglašavanja

 

Točnost i istinitost podataka pojedinog oglasa

 

Oglašivač (Predavaoc oglasa) je i sam vlasnik/ca oglašenog smještajnog objekta ili uslužne djelatnosti, koji kao takav posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za iznajmljivanje ili obavljanje usluge, odnosno je i sam ovlašteni predstavnik iznajmljivača ili usluga.
Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za tekstualne i slikovne informacije koje postavlja na ovom Portalu, te jamči njihovu točnost, potpunost i istinitost, kao i kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga.
Jednako tako, oglašivač prihvaća obvezu izmjenjivanja prezentiranih tekstualnih i slikovnih informacija putem administracijskog sučelja ukoliko se detalji oglašene ponude promijene.
Oglašivač se obvezuje da prihvaća račune u elektroničkom obliku izdane od tvrtke Zobnica d.o.o.

 

Zaštita privatnosti

 

Vlasnik Portala se obvezuje poštivati Vašu anonimnost i privatnost na ovoj web stranici. Vlasnik Portala može prikupljati Vaše osobne podatke, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste dobrovoljno dostavite Vlasniku Portala.
Vlasnik Portala obvezuje se da će učiniti sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da će oni biti korišteni samo u svrhu spajanja Oglašivača i Korisnika.
Vlasnik Portala će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja Vaših pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga na Vaše zadovoljstvo. Vlasnik Portala se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg izričitog pristanka. Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem ovog Portala, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovom Portalu(privatni upit, logiranje i sl.), koristiti ćemo isključivo u skladu s odredbama dokumenta o Zaštiti privatnosti na ovim Stranicama i sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03 i 118/06). Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

 

Administratorska funkcija

 

Administrator ovog internet portala izvršava potrebne ispravke, izmjene ili uklanja objavljene podatke, ukoliko se za to ukaže potreba a to se može dogoditi u slijedećim slučajevima: kada su podaci objekta ili usluge nepotpuno uneseni, kada je objekt koji se već nalazi u katalozima unesen više puta, kada je oglas predan u krivu rubriku, kada je opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna, kada tekst ili slike oglasa i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, kada oglas slikom ili tekstom može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog, kada oglas tekstom ili slikom sadrži diskriminirajuće, protivno javnom moralu i/ili protivno hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale, kada oglas sadrži više proizvoda ili usluga a za koje nije plaćena naknada, kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv www.ethnodalmatia.com i www.ethnocroatia.com  internet portalu, kada oglas nastoji promovirati konkurentsko poduzeće direktno ili indirektno, a bez prethodnog dogovora sa nositeljem i vlasnikom internet portala Ethno Dalmatia, kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja nelegalnih usluga i/ili smještaja, kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu drugih sadržaja internet portala Ethno Dalmatia.

 

Pravo isključenja

 

Vlasnik internet portala Ethno Dalmatia zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica i bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši ove Opće uvjete korištenje i Pravila korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika, naročito se odnosi na korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi portal Ethno Dalmatia a osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na Ethno Dalmatia i objavi u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobiranja oglašivača Ethno Dalmatia za oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. U tom slučaju Vlasnik portala Ethno Dalmatia uz isključenje takvog korisnika, može zahtjevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Linkovi na stranice trećih osoba

 

Ove Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju a Vlasnik Portala ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica. Vlasnik ne podržava i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, uslugama ili proizvodima koji se ondje nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovom uporabom. Ako odlučite ostvariti pristup na bilo koju od Internet stranica trećih strana koje su povezane s ovim stranicama, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost.

 

Promjena ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja

 

Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Portala i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.